Aleviyim,Alevi,Alevileriz,Genç Alevileriz,Genc Alevileriz,Biz Alevileriz,Alevileriz Biz,Aleviyim ölene kadar,Aleviyim olene kadar,Aleviyim ben,Alevilik,Aleviliğin kökeni,Alevi inancı,gencalevileriz.tr.gg,gencalevileriz.tr.gg

Anasayfa

Ziyaretci Defteri

Alevilik

12 imamlar

Katliamlar


Rızalık


Alevilikte Oruç

Hadislerde Ehli Beyt

Aleviliğin Doğuşu

Muharrem Ayı

Ayetlerde Ehli Beyt

CEM'DE 12 HİZMET

4 Kapı 40 Makam

Alevilerde Namaz

Alevilerde Abdest

Cem Evi

Kırklar Cemi

Kerbela Olayı

Olusum tarihi

Allah inanci

Toplumsal Yaşam

Kutsal Günler

HACı BEKTAŞ-ı VELI

Pir Sultan Abdal

Semah

Kan aglayan agaç

GenÁ Alevileriz - GenÁ Alevi - GenÁ Aleviyim - Alevileriz - Alevi - Aleviyim - Biz Alevileriz

imam mehdi

İmam Mehdi

Onbirinci İmam Hasan Askeri'nin oğlu olan İmam Mehdi (s.a.) Hicri 255 yılı şaban ayının 15 şinde, Samerra şehrinde sabah vakti dünyaya geldi. İsmini "Muhammed" koydular. Annesi'nin adı, Nergis'dir. İmam'ın doğuşu, halkın çogundan, özellikle Abbasi casuslarından gizli tutuluyordu. Çünkü, Onikinci İmam'ın kıyamı Peyggamber (s.a.v.) tarafından müjdelendiği için, Abbasi Saltanatı endişe içerisindeydi. Bu yüzden İmam'ın yokedilmesi için planlar tertipliyorlardı. Muhterem babaları hayatta iken, yalnızca İmam'ı samimi dostu olan Şialar ziyaret edebiliyorlardı. Babalarının şehadetinden sonra Abbasi Saltanatı, İmam'ın öldürülmesi için geniş çaplı bir harekete girişti. Allah da bu Hüccet'i için "gaybet" i karar kıldı, halkın gözünden uzak bir şekilde yaşamasını irade buyurdu. İmam'ın hayatını iki döneme ayırmak mümkündür.

1- Gaybet-i Sugrâ (küçük gizlilik dönemi),

2- Gaybet-i Kübrâ (büyük gizlilik dönemi).

Birinci gaybet döneminde temiz ve pâk yaratılışa sahip bazı kimseler İmam tarafından, "vekalet" ve 'niyabet" makamına tayin edildiler. Bu vekiller, şiilerin soru ve istifhamlarını Hz. Mehdi (s.a.) ye ulaştırır ve Hazret'in yazdığı cevap ve tavsiyeleri "tevki" adıyla halkın istifadesine sunuyorlardı. Bu sefirlerin isimleri şöyledir:

1- Abu Amr Osman b. Said
2- Ebu Cafer Muhammed b. Osman
3- Huseyn b. Ruh
4- Ali b. Muhammed
Dördüncü sefir olan Ali b. Muhammed'in vefati ile İmam'ın tarafından özel olarak belirlenen niyabet makamı da kalkmış oldu ve İmam'la dolaylı olarak irtibat kurma yolu da kapanarak Gaybet-i Kübrâ dönemi başladı.

Hicri 328 yılından itibaren başlayan Giybet-i Kübrâ ile artık hiç kimse İmam'ın bulunduğu yerden haberdar degildir. İmam'ın gerek mülakatlarında ve gerekse tevkiatlarnda söyledigi derin manalı sözler bu dönemdeki meselelere ışık tutmaktadır. Bu buyruklar geregince İmam'ın Şialari bu dönemde Ehl-i Beyt imamları'ndan hadis nakleden fakihlere uymalıdırlar. Gaybet-i Kübra döneminde bu fakihlerin tasidiklari,vazifeye Niyabet-i Amme (Genel Naiblik) denir. Bu esasa göre şartları haiz fakihler taklid mercii yani Ser'i hükümlerde fetvalarına uyulması gereken kişilerdir. Yine bu esastan yöneticilik makamınında fakihe ait olduğu anlaşılıyor.

İmam'ın dünyaya gelişinden bu güne kadar 1165 yil . geçmistir. Bu zaman boyunca Hazret'in Şiaları, büyük bir coşku, aşk ve samimiyetle gözleri yolda, Hazret'in yolunu beklemekteler, inşaallah o büyük kıyam dönemi en kısa zamanda başlar. Bütün dünyanın, zülmet ve karanlıklardan sıyrılarak adalet ve nurla dolmasını dileriz.


Bu gün 2 ziyaretçi (15 klik) kişi sitemizi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=