Aleviyim,Alevi,Alevileriz,Genç Alevileriz,Genc Alevileriz,Biz Alevileriz,Alevileriz Biz,Aleviyim ölene kadar,Aleviyim olene kadar,Aleviyim ben,Alevilik,Aleviliğin kökeni,Alevi inancı,gencalevileriz.tr.gg,gencalevileriz.tr.gg

Anasayfa

Ziyaretci Defteri

Alevilik

12 imamlar

Katliamlar


Rızalık


Alevilikte Oruç

Hadislerde Ehli Beyt

Aleviliğin Doğuşu

Muharrem Ayı

Ayetlerde Ehli Beyt

CEM'DE 12 HİZMET

4 Kapı 40 Makam

Alevilerde Namaz

Alevilerde Abdest

Cem Evi

Kırklar Cemi

Kerbela Olayı

Olusum tarihi

Allah inanci

Toplumsal Yaşam

Kutsal Günler

HACı BEKTAŞ-ı VELI

Pir Sultan Abdal

Semah

Kan aglayan agaç

GenÁ Alevileriz - GenÁ Alevi - GenÁ Aleviyim - Alevileriz - Alevi - Aleviyim - Biz Alevileriz

imam cafer sadik

İmam Cafer Sadık


Hz. Cafer Sâdık (as), hicri 83 yılı Rebi-ül Evvel ayının 17. gününde Medine'de dünyaya geldi. Babası Hz. İmam Muhammed Bâkir (as); annesi Kâsım Ibn-i Muhammed İbn-i Ebi Bekr'in kızı Ümmü Ferve'dir. 31 yaşındayken Allah'ın emri ve babasının vasiyeti üzerine İmam oldu.
Hz. İmam Cafer Sâdık (as) tarihin en hassas dönemlerinden birinde, yani Ümeyye soyunun çöküşü ve Abbas ogullarının başa geçisi döneminde yaşamıştır. İmam Cafer Sâdık (as) kendisine hilafet makamınca yöneltilen bütün teklifleri reddetti. Çünkü Abbas oğullarının hedefi de Beni Ümeyye gibi sadece kendi zâlimane saltanatlarını pekiştirmekti. İmam Cafer Sâdık (as) bu geçiş döneminde zulüm otoritesinin zayıflamasından iyi şekilde faydalanarak, İslâmi İlimler; fikıh, marifetullah vs. yi yaymak yolunda çalıştı. Meclisler kurarak geniş ders halkaları oluşturdu. Rivayetlere göre, yaklaşık 4000 talebe bu meclislere iştirak etmekte, degişik.İlim ve marifet dallarında ihtisas sahibi olmaya çalışmaktaydılar. Sia İmamiyye'nin fıkhi bu İmam tarafından tedvin edilmiştir. Bundan dolayı bu Ehl-i Beyt mezhebine, İmam'a atfen "Caferi Mezhebi" denilmektedir.
Hz. İmam Cafer Sâdık (as), 65 yaşındayken hicri 148 Yılında Receb ayının onbeşinde ya da şevval ayının yirmibeşinde zehirlendirilerek Şehid edildi ve Medine-i Münevvere'de Bâkiy mezarlığında defnedildi.

Bu gün 2 ziyaretçi (34 klik) kişi sitemizi ziyaret etti.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=